Autisme en werk

Autisme en werk: wij weten er álles van.
Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden om een medewerker met autisme in jouw team te hebben? Of wil je kennis opdoen over wat autisme op de werkvloer betekent?

Neem contact op

Autisme in het kort

Autisme, ook wel autismespectrumstoornis, is een ontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat het aangeboren en blijvend is. Autisme is van invloed op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Alhoewel veel gedragskenmerken op het gebied van communicatie, sociale interactie, flexibel denken en handelen, en prikkelverwerking bij mensen met autisme overeenkomen, is toch ieder persoon anders. Daarom luidt een bekend gezegde: Als je één persoon met autisme hebt ontmoet, heb je één persoon met autisme ontmoet.

Autisme en werk

Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Uit cijfers van CBS blijkt dat slechts 25% van de mensen met autisme inkomen uit arbeid als belangrijkste inkomensbron heeft, terwijl dat percentage voor de totale beroepsbevolking op meer dan 93% ligt. Uit ander onderzoek blijkt dat helaas maar de helft van de mensen met autisme goed op hun plek zitten in hun huidige baan.

Uitdagingen

Voor mensen met autisme kunnen bepaalde aspecten (op werk, en meer algemeen in het leven) lastig zijn. Zo ervaren zij bijvoorbeeld vaak moeilijkheden in communicatie, en is er vaak een onder- of overgevoeligheid voor bepaalde zintuiglijke prikkels. Onze autisme-experts zorgen er met begeleiding voor dat medewerkers en hun leidinggevende goed met deze uitdagingen kunnen omgaan.

Kleine aanpassingen

Belangrijk is dat elke medewerker anders is, en daarmee ook hun talenten en belemmeringen op de werkvloer. We schenken veel aandacht aan medewerker en opdrachtgever, en voeren een open gesprek over de verwachtingen die we van elkaar hebben. Met een paar kleine aanpassingen op de werkvloer is een medewerker vaak erg geholpen, en komen zijn of haar talenten tot bloei. Bijvoorbeeld door het bieden van een vaste werkplek, een concrete werkplanning, en het vermijden van plotselinge veranderingen.

“Voordat Arjan startte heeft AutiTalent goed uitgelegd wat het inhoudt om met iemand met autisme te werken.” Lees verder
“We kijken naar persoonlijke behoeften en stellen ons flexibel op” Lees verder
“In mijn leven heb ik erg veel onbegrip meegemaakt.” Lees verder

Ook interessant