Alles over autisme en het doelgroepregister

Een registratie in het doelgroepregister, ook wel een Indicatie banenafspraak genoemd, kan veel voordelen hebben als je autisme hebt. In dit artikel geven we uitleg en tips.

Mensen met autisme hebben regelmatig moeite om een leuke baan te vinden en/of te behouden. Omdat het sollicitatiegesprek niet soepel verloopt, bijvoorbeeld. Of omdat er weinig begrip is op de werkvloer, het tempo te hoog ligt, of omdat er te veel prikkels zijn om rustig te kunnen werken. En dat is jammer, want je bent wél een topper in je werk.


Banenafspraak

Werkgevers hebben met de overheid afgesproken dat ze de komende jaren 125.000 banen geschikt maken voor mensen met een arbeidsbeperking, die in staat zijn om (eventueel iets aangepast) te werken. Ook met een diagnose ASS kan je hier mogelijk voor in aanmerking komen.

Het doel van de banenafspraak: meer mensen bij ‘gewone’ werkgevers aan een passende, duurzame en fijne baan helpen. Doe er je voordeel mee!


Het doelgroepregister

Als je een arbeidsbeperking hebt kun je mogelijk een Indicatie banenafspraak krijgen. Met deze indicatie word je toegevoegd aan het doelgroepregister. Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die in aanmerking komen voor de banenafspraak. Het UWV beheert dit register en werkgevers kunnen in dit register zien of een sollicitant hierin is opgenomen. Dit kan alleen als jij hen jouw Burgerservicenummer verstrekt. Er is ook geen andere informatie in het register te vinden dan of je wel of niet tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.

Meer informatie over het doelgroepregister en wie hiervoor in aanmerking komt, vind je op de website van UWV. Daar wordt ook uitgelegd hoe je kan zien of je in het doelgroepregister staat.

Tips voor het invullen van de aanvraag van het doelgroepregister

Het is heel belangrijk om je aanvraag zo uitgebreid mogelijk te onderbouwen. Als je goed kunt uitleggen waarom jij aan de voorwaarden voor een registratie voldoet en waarom je ondersteuning nodig hebt bij het vinden of behouden van een baan, is de kans op toekenning door het UWV groter. Je bepaalt zelf welke informatie je wil delen met het UWV, maar hoe meer je je aanvraag onderbouwt, hoe groter de kans op een toekenning. Het UWV zal je informatie vanzelfsprekend vertrouwelijk behandelen.

Als je contacten hebt bij de gemeente, een servicepunt of werkbedrijf, neem dan contact op met jouw contactpersoon (zoals een consulent, jobcoach of begeleider). Hij of zij kan je helpen bij deze aanvraag.

Wij adviseren je om, voordat je met de aanvraag begint, naar jouw arbeidsverleden te kijken. Zijn er patronen te herkennen? Zo ja, benoem deze dan in de uitvraag. Bijvoorbeeld:

 • Mijn dienstverband wordt vaak niet verlengd of eerder beëindigd
 • Er ontstaan regelmatig misverstanden met mijn collega’s of leidinggevende
 • Werk op het niveau van mijn gevolgde studie is voor mij niet passend
 • Een sollicitatiegesprek loopt vaak op niets uit
 • Enzovoort

In je toelichting kun je ook benoemen welke knelpunten je ervaart op de werkvloer, waardoor je moeite hebt met het behouden van een baan. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • Communicatie en aansturing is niet altijd duidelijk voor jou, waardoor je taken niet naar verwachting uitvoert
 • Het lastig vinden om te schakelen tussen taken of opdrachten, men vindt je niet flexibel genoeg
 • Meer tijd nodig hebben om informatie te verwerken, waardoor je werktempo wat lager ligt
 • Het lastig vinden om hulp te vragen, moeilijk vinden om ‘nee’ te zeggen
 • Overzicht verliezen en niet weten welk werk je als eerste moet oppakken, dit kan passief overkomen
 • Zoveel last hebben van omgevingsprikkels, dat je je niet kan concentreren op je werk
 • Je communiceert (onbedoeld) op een directe of ongenuanceerde manier, wat een ander verkeerd interpreteert
 • Weinig aansluiting vinden met collega’s, sociale situaties zijn lastig
 • Enzovoort

Om je aanvraag te onderbouwen kun je het beste zoveel mogelijk informatie toevoegen. Bijvoorbeeld een medische indicatie of diagnose van je huisarts, specialist, psycholoog of orthopedagoog. Ook rapporten of verslagen van school, IQ-testen en verslagen van re-integratietrajecten kunnen helpen een beter beeld te vormen. Vraag ook gerust je begeleider of jobcoach om een motivatie te schrijven, zij kunnen vaak goed toelichten waarom jij extra ondersteuning nodig hebt voor het vinden of behouden van een baan. Uiteraard voeg je ook je cv toe en een eventuele Wmo-indicatie.


Wat te doen als jouw aanvraag niet wordt toegekend?

Mocht UWV beslissen dat je geen recht hebt op ondersteuning en een Indicatie Banenafspraak, terwijl jij en je omgeving wel echt vinden dat dit nodig is, dan zou je de aanvraag nogmaals kunnen indienen en je onderbouwing nog meer uitbreiden.

Als je momenteel ergens werkt, dan is de Praktijkroute wellicht ook een mogelijkheid. De Praktijkroute is een extra toegangsroute om mensen met een arbeidsbeperking in het doelgroepregister van de banenafspraak op te nemen. Overleg dit met jouw werkgever en neem hiervoor contact op met jouw gemeente.

In de Praktijkroute stelt de gemeente aan de hand van een gevalideerde methodiek vast of jij zelf in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen op die werkplek. Is dat niet het geval, dan geeft de gemeente dit door aan het UWV en word je in het doelgroepregister van de banenafspraak opgenomen. Een beoordeling door het UWV is dan niet meer nodig.

Kortom, inschrijven in het doelgroepregister met autisme is mogelijk maar vraagt vaak om een goede onderbouwing. Ben je werkzoekend en heb je toch nog vragen over inschrijven in het doelgroepregister met autisme? Neem dan contact met ons op.

Wil je verder lezen? Bekijk dan het artikel autisme en werk: alles wat je moet weten!

Ook interessant