Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook leggen we uit hoe jij jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

AutiTalent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het contactpersoon voor privacy binnen AutiTalent: Marjolein Vermeer.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op jouw browser (van computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst.
De website van AutiTalent gebruikt alleen technische en functionele cookies. De opgebouwde informatie in deze cookies is niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.

Daarnaast maakt AutiTalent gebruik van cookies voor webstatistieken. Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe (vaak en lang) bezoekers onze website gebruiken. Daarmee willen wij onze website verbeteren en beter afstemmen op de voorkeuren van bezoekers.

Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kan je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website zoals op het inschrijvingsformulier, contactformulier, chatformulier en/of als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Tevens in het portaal ‘Mijn inschrijving’, waar je de gegevens van jouw inschrijving kan bekijken en aanpassen.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
AutiTalent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit werkgevers.
Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die jij verstrekt.

Bij inschrijving:

Bij het achterlaten van een bericht of stellen van een vraag:

Bij aanmelding voor nieuwsbrief:

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
AutiTalent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld het voorstellen van een kandidaat aan een werkgever) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
AutiTalent zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Bemiddelingsgegevens (inschrijvingsformulier voor werkzoekenden) bewaren wij tot een jaar na inschrijving, indien je niet via AutiTalent hebt gewerkt.

Je krijgt regelmatig maar in ieder geval jaarlijks een bericht van ons dat je bij AutiTalent staat ingeschreven en de vraag of wij jouw gegevens voor opnieuw een jaar kunnen verwerken. Als je geen actie onderneemt c.q. geen toestemming geeft, dan wordt jouw inschrijving na het jaar waarvoor nog toestemming is gegeven, verwijderd.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kan je je uitschrijven door een e-mail te sturen naar . Jouw persoonsgegevens worden definitief verwijderd en je ontvangt hiervan een bevestiging.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Werkzoekenden kunnen hun inschrijving bekijken en aanpassen door een account aan te maken voor Mijn inschrijving op onze website. Om gegevens te laten verwijderen, kan je een e-mail sturen naar .

Personen anders dan werkzoekenden kunnen een verzoek voor inzage, correctie of verwijdering mailen naar .

Als je je wilt uitschrijven voor onze nieuwsbrief, dan kan je dat doen via de afmeldmogelijkheid onderaan elke nieuwsbrief of via een e-mail naar.

Wijzigingen en versie
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze versie is opgesteld in mei 2018 en bijgewerkt in januari 2022.