Gebruikershandleiding Tigris (mobiele app)

Iedereen die via AutiTalent bij een opdrachtgever werkt, dient de gewerkte uren te registreren in Tigris.
Medewerkers die met een eigen vervoersmiddel reizen, declareren in Tigris tevens hun gemaakte kilometers.

De urenregistratie is direct gekoppeld aan salaris- en facturatieprocessen en dient dus zorgvuldig te gebeuren. Schrijf je tevens uren in het systeem van jouw opdrachtgever? Zorg dan dat de uren die je bij de opdrachtgever schrijft exact overeenkomen met de uren die je in Tigris schrijft (op uursoort Normale uren, zie uitleg verderop).

En je dient je weken tijdig in te leveren, uiterlijk elke vrijdag in de betreffende week. Maak hier een gewoonte van op jouw laatste werkdag van de week, voordat je naar huis gaat en het weekend start.

Inhoud: Inloggen – Timesheet aanmakenUren invullenVakantieuren invullenKilometervergoeding of ThuiswerkvergoedingOpmerkingen toevoegenTimesheet opslaan en indienen

Dit is een gebruikershandleiding voor gebruik van de mobiele app. Klik hier voor de gebruikershandleiding voor de desktop versie, als je werkt op pc of laptop.

Inloggen

Bij indiensttreding ontvang je een e-mail van Personeelszaken om een account voor Tigris aan te maken. Zodra het account is aangemaakt, kan je inloggen via de mobiele app.

Je kan de Tigris Flexplatform app downloaden via de Apple App Store voor iOS of de Google Play Store voor Android toestellen.

Wachtwoord vergeten of wijzigen
Indien je je wachtwoord bent vergeten of wilt wijzigen, klik je op Wachtwoord vergeten. Er wordt een wijzigingslink gestuurd naar het e-mailadres dat je vervolgens opgeeft.

Uitloggen
Je kan uitloggen door op het menu links bovenin te klikken (drie horizontale streepjes, zie 1 in printscreen) en vervolgens op het persoonsicoon (2 in printscreen). In het volgende scherm zie je onderin de knop Uitloggen.

Timesheet aanmaken

Klik op het menu links bovenin (drie horizontale streepjes) om naar Mijn opdrachtgevers te gaan. Klik op de naam van jouw opdrachtgever.
Ben je aan het werk bij meerdere opdrachtgevers, dan zie je die hier staan. Je dient een timesheet per opdrachtgever in te vullen.

In het volgende scherm kan je gelijk een Nieuwe timesheet aanmaken door op de knop Nieuwe timesheet links onderin het scherm te klikken.
Alle reeds aangemaakte timesheets vind je op het tabblad Timesheets.  Klik op de blauwe titel van de timesheet (een automatisch gegenereerd getal) om een timesheet weer te geven.

Uren invullen

  • Controleer of je de juiste week voor je ziet (zie 1 in printscreen hieronder). Je kan hier eventueel op klikken om een andere week te selecteren.
  • Selecteer een uursoort (zie 2) en vul de uren in op de juiste dag(en). Om een andere uursoort in te voeren, klik je op het pijltje naar rechts (zie 3). Een kwartier schrijf je als 0,25 en een halfuur als 0,5.
  • Vergeet de timesheet niet op te slaan en in te dienen.
Normale uren De uren die je bij de opdrachtgever gewerkt hebt.
ZiekteDe uren die je niet gewerkt hebt door ziekte en waarvoor je je hebt ziekgemeld bij Personeelszaken.
FeestdagAls jouw werkdag op een algemeen erkende feestdag valt zoals vermeld in artikel 27 CAO voor Uitzendkrachten, schrijf je de uren die je normaal gesproken gewerkt zou hebben op deze uursoort.
Kort verzuimIncidentele omstandigheden waardoor je niet kon werken, bijvoorbeeld een doktersbezoek die niet anders dan op een werkdag gepland kon worden (max 2 uur). Noteer de reden als opmerking bij de timesheet, zonder medische informatie te verstrekken.
Bijzonder verlofIndien je recht hebt op bijzonder verlof zoals vermeld in artikel 28 CAO voor Uitzendkrachten. Noteer de reden als opmerking.
Overig AutiTalentJe kan hier uren op schrijven op aangeven van AutiTalent, bijvoorbeeld de personeelsbijeenkomst. Noteer de reden als opmerking.
Overuren/verschoven urenDeze regels zijn soms zichtbaar en alleen van toepassing als je op verzoek van de werkgever overuren moet werken of een onregelmatige dienst in de avond/nacht.

Totaal gelijk aan arbeidsduur
Zorg dat je in totaal altijd het aantal uren schrijft zoals vastgelegd in jouw detacheringsovereenkomst. Werk je bij meerdere opdrachtgevers, dan is het totaal gesplitst over meerdere timesheets.

  • Schrijf je minder uren, dan moet je vakantieuren schrijven om aan het totaal te komen (zie instructie en extra opmerking verderop).
  • Is in jouw Bevestiging van plaatsing vastgelegd dat je bijvoorbeeld om de week 32 en 40 uur werkt, dan schrijf je dit ook zo in Tigris. Over twee weken gezien is het totaal dan dus wel gelijk aan het aantal uur dat is vastgelegd in jouw detacheringsovereenkomst.
  • Alleen op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van jouw opdrachtgever (welke je doorstuurt naar jouw relatiemanager) mag je meer uren werken, het totaal zal dan dus wel hoger zijn dan de vastgelegde arbeidsduur. Deze worden uitbetaald met het salaris van de betreffende periode. Mogelijk komt dit overwerk of de verschoven werktijd daarnaast in aanmerking voor een toeslag.

Uren schrijven bij werkgever
Schrijf je ook uren in het systeem van jouw opdrachtgever, zorg er dan voor dat die exact overeenkomen met wat je in Tigris op uursoort Normale uren schrijft.

Vakantieuren invullen

Onder het deel waar je je uren invult, zie je vijf knoppen. Op het tabblad Reservering kan je vakantieuren schrijven/opnemen.

Vul het aantal uren in bij de juiste dag. Je ziet hier tevens het beschikbare saldo (in geld en uren), dat direct wordt bijgewerkt als je vakantieuren schrijft.
Let op: deze uren worden niet opgeteld bij het Totaal aantal uren op de timesheet. Controleer dus altijd goed of de geschreven vakantieuren en het aantal uren die je op de timesheet hebt geschreven in totaal gelijk zijn aan de vastgelegde arbeidsduur in jouw detacheringsovereenkomst.

Als je naar de volgende pagina gaat door op het pijltje naar rechts te klikken, dan zie je jouw opgebouwde saldo vakantiegeld. Dit is ter info, vul hier niets in. Een verzoek om vakantiegeld uit te laten betalen (alleen mogelijk als je minimaal een week vakantie opneemt), mail je naar personeelszaken@autitalent.nl.

Kilometervergoeding of Thuiswerkvergoeding

Reis je met een eigen vervoersmiddel en/of werk je vanuit huis, dan kan je dat op het tabblad Onkosten doen. Via de pijltjes onderaan (zie rode kader in afbeelding) ga je naar het volgende onkostentype. Neem contact op met Personeelszaken als deze onkostentypes niet voor jou beschikbaar zijn en dat wel nodig is.

Kilometervergoeding
Vul het aantal kilometers in bij de juiste dag. Bereken de kilometers aan de hand van een routeplanner zoals Google Maps. Tel de heen- en terugreis bij elkaar op.
Maak je een zakelijke reis (onder werktijd)? Deze dien je apart in Tigris te registreren en hiervoor geldt soms ook een hogere vergoeding. Neem in dit geval contact op met Personeelszaken.

Kosten voor reizen met het OV worden niet in Tigris genoteerd. Zie hiervoor het Personeelshandboek. Korte fietstrajecten naar een station worden in principe niet vergoed.

Thuiswerkvergoeding
Als je thuiswerkt, noteer je een ‘1’ op de betreffende dag. Je krijgt de thuiswerkvergoeding alleen voor een officiële (complete) werkdag, tenzij anders vastgelegd in jouw Bevestiging van plaatsing. De thuiswerkvergoeding kan op eenzelfde dag niet gecombineerd worden met de kilometervergoeding. Er dient dan één van de twee vergoedingen gekozen te worden. Raadpleeg het Personeelshandboek voor meer informatie over de thuiswerkvergoeding.

In onderstaand voorbeeld is op maandag en dinsdag thuisgewerkt.

Opmerkingen toevoegen

Wil je een opmerking toevoegen aan de timesheet, bijvoorbeeld de reden voor overwerk, Bijzonder verlof of Kort verzuim, dan kan dat op het tabblad Opmerkingen. Leg geen medische informatie vast.

Timesheet opslaan en indienen

Rechts bovenin het scherm kan je kiezen voor Opslaan en Versturen. Klik je op Opslaan, dan is het nog mogelijk om aanpassingen te doen en opnieuw op te slaan. Wanneer alles correct en compleet is ingevuld, klik je op Versturen. De timesheet is dan definitief en wordt aangeboden aan jouw relatiemanager bij AutiTalent voor goedkeuring.

Heb je een vergissing gemaakt en de timesheet al ingediend? Mail dan jouw relatiemanager met het verzoek om de timesheet af te keuren. Zodra de timesheet is afgekeurd (je ontvangt daarvan melding via e-mail) kan je aanpassingen maken en de timesheet opnieuw indienen.

De deadline voor het indienen van een timesheet is elke vrijdag in de betreffende week.

Vragen?

Heb je vragen over het invullen van een timesheet, neem dan contact op met jouw relatiemanager bij AutiTalent. Of mail naar personeelszaken@autitalent.nl.

In Tigris zie je ook mogelijkheden om te chatten of bellen met AutiTalent. De chat wordt regelmatig bekeken en beantwoord door Personeelzaken, maar als we niet online zijn dan krijg je mogelijk niet direct antwoord.