Overzicht toeslagen CAO’s

Als onderdeel van de inlenersbeloning heb je recht op een eventuele toeslag
bij overwerk, verschoven werk e.d. conform de cao van jouw opdrachtgever.

De informatie op deze pagina geldt als bijlage bij jouw Bevestiging van plaatsing.
Wordt jouw cao niet genoemd, dan zijn er geen toeslagen van toepassing.

Let op: om in aanmerking te komen voor een toeslag op overwerk, verschoven werk e.d. is een expliciet en schriftelijk verzoek van jouw leidinggevende nodig (welke je doorstuurt naar jouw AutiTalent relatiemanager). Het is niet toegestaan om op eigen initiatief over te werken zonder afstemming met jouw leidinggevende.

CAO Rijk

Overwerk
Ma t/m vr tussen 6.00 en 22.00 uur: 25%
Ma t/m vr tussen 22.00 en 6.00 uur: 50%
Za, zo en feestdag tussen 6.00 en 22.00 uur: 50%
Za, zo en feestdag tussen 22.00 en 6.00 uur: 100%
Voorwaarden: vanaf minimaal een uur aansluitend aan de dagelijkse werktijd, maximaal salarisschaal 10

Politie (Besluit bezoldiging politie)

Overwerk / verschoven werk
€6,08 per uur
Voorwaarden: geen vergoeding indien 4 dagen van tevoren aangekondigd, vanaf minimaal een half uur aansluitend aan de dagelijkse werktijd, maximaal salarisschaal 12

Onregelmatigheid
Ma t/m do tussen 21.00 en 24.00 uur: €4,48 per uur
Vr tussen 21.00 en 22.00 uur: €4,48 per uur
Di t/m vr tussen 0.00 en 7.00 uur: €4,48 per uur
Vr t/m zo tussen 22.00 en 24.00 uur: €6,73 per uur
Za t/m zo en feestdagen tussen 07.00 en 22.00 uur: €4,48 per uur
Ma, za, zo en feestdagen tussen 0.00 en 7.00 uur: €6,73 per uur

Defensie (Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie)

Overwerk
Ma t/m vr tussen 6.00 en 20.00 uur: 25% (uren boven 2 uur: 50%)
Ma t/m vr tussen 20.00 en 6.00 uur en za tussen 0.00 en 18.00 uur: 50%
Za tussen 18.00 en 0.00 uur: 75%
Zo en feestdag: 100%
Voorwaarden: vanaf minimaal een half uur aansluitend aan de dagelijkse werktijd, maximaal salarisschaal 10

CAO Netwerkbedrijven

Overwerk / verschoven werktijd
Ma t/m vr: 25% (50% over uren boven 8 uur op een dag)
Za, zo en feestdagen: 100%
Voorwaarden: vanaf minimaal een half uur, hogere salarisschalen mogelijk uitgesloten in bedrijfs-cao

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie Kadaster (ARK)

Overwerk
Ma t/m vr tussen 6.00 en 20.00 uur: 25%
Ma t/m vr tussen 20.00 en 6.00 uur: 50%
Za tussen 0.00 en 18.00: 50% (na 18.00 uur: 75%)
Zo en ma tot 6.00 uur: 100%
Voorwaarden: vanaf minimaal een half uur, maximaal salarisschaal 10

CAO Provinciale sector

Overwerk
Ma t/m vr tussen 6.00 en 20.00 uur: 25% (boven 2 uur en overige uren: 50%)
Za tussen 6.00 en 18.00 uur: 50% (overige uren: 75%)
Zo en feestdag: 100% (incl. dag na feestdag tot 6.00 uur)
Voorwaarden: vanaf minimaal een half uur aansluitend aan de dagelijkse werktijd, maximaal salarisschaal 10

Onregelmatigheid
Ma t/m vr tussen 6.00 en 8.00 en tussen 18.00 en 22.00 uur: 20%
Ma t/m vr tussen 22.00 en 6.00 en za: 40%
Zo en feestdag: 65%
Voorwaarden: op ma t/m vr alleen als werk voor 7.00 uur begonnen is of na 19.00 uur afgelopen is, maximaal salarisschaal 10, toelage is gemaximeerd op maximumsalaris in schaal 6

CAO Nederlandse Universiteiten

Overwerk
Ma t/m vr tussen 7.00 en 18.00 uur: 25%
Ma t/m vr tussen 18.00 en 7.00 uur en zaterdag tussen 0.00 en 16.00 uur: 50%
Za na 16.00 uur, zo en feestdag: 100%
Voorwaarden: vanaf minimaal een half uur aansluitend aan de dagelijkse werktijd, maximaal schaal 10

Onregelmatigheid
Ma t/m vr tussen 0.00 en 7.00 uur en tussen 20.00 en 24.00 uur en zaterdag: 40%
Zo en feestdag: 75%
Voorwaarden: maximaal schaal 10, berekend over ten hoogste het salaris per uur van schaal 7 nummer 10

CAO Sweco

Overwerk
Ma t/m vr na werktijd tot 22:00 uur: 25% voor de eerste twee uur, daarna 50%
Ma t/m vr tussen 7.00 uur tot aanvang werktijd: 50%
Ma t/m vr tussen 22.00 en 7.00 uur: 100%
Za, zo en feestdag: 100%
Voorwaarden: vanaf 120 uur per jaar (overuren daaronder worden uitbetaald of omgezet in vrije tijd), vanaf minimaal een half uur aansluitend aan de dagelijkse werktijd, maximaal functiegroep 10, bij een deeltijd dienstverband geldt toeslag alleen voor de uren die boven de voltijds-arbeidstijd van 40 uur per week uitgaan

Verschoven werktijd
Ma t/m vr tussen 19.00 en 7.00 uur en zaterdag: 25%
Zo en feestdag: 50%

Arbeidsvoorwaarden B-Securité

Bijzondere uren
Ma t/m vr tussen 18.00 en 24.00 uur: 10%
Ma t/m vr tussen 0.00 en 7.00 uur: 20%
Za en zo: 35%
Op 31 dec na 16.00 uur: 100%
Feestdag op ma t/m vr tussen 7.00 en 18.00 uur: 50%
Feestdag op ma t/m vr tussen 18.00 en 24.00 uur: 60%
Feestdag op ma t/m vr tussen 0.00 en 7.00 uur: 70%
Feestdag op za en zo: 85%

Verschuiving
28 tot en met 8 dagen van tevoren aangekondigd: 5%
7 tot en met 2 dagen van tevoren: 10%
1 dag van tevoren of op de dag zelf: 20%
Voorwaarden: over de tijd buiten het tijdvak en/of gepubliceerde dienst, ook van toepassing over de uren in een dienst die de arbeidstijd van 10 uur overschrijden

Overwerk
50%

Athlon (Your Employment Conditions)

Verschoven werktijden
Ma t/m vr tussen 21.00 en 7.00 uur: 50%
Za tussen 8.00 en 17.00 uur: 50%
Za tussen 17.00 en 8.00 uur: 100%
Zo en feestdag: 100%
Zo 24.00 uur tot ma 7.00 uur: 50%
Oudejaarsavond tussen 20.00 en 24.00 uur: 100%
Voorwaarden: vanaf minimaal een half uur, maximaal salarisschaal BIV

CAO Arcadis

Overwerk
Ma t/m vr: 25%
Za, zo, feestdag: 50%
Voorwaarden: bij overschrijding van normale arbeidsduur (40 uur per week), vanaf minimaal een half uur, maximaal salarislevel 5

Meerwerk
20%
Voorwaarden: bij overschrijding van geldende dienstrooster

Verschoven werktijden
Ma t/m vr tussen 0.00 en 7.00 uur en tussen 18.00 en 0.00 uur: 40% (vr na 18.00 uur: 50%)
Za: 50%
Zo en feestdag: 60%

CAO Metalektro

Overwerk
Ma t/m vr voor de eerste 2 uren: 24,1% (boven 2 uur: 41,3%)
Za tot 14.00 uur: 46,6% (na 14.00 uur: 63,8%)
Zo en feestdagen: 82,8%
Voorwaarden: vanaf minimaal een half uur aansluitend aan de dagelijkse werktijd

Arbeidsvoorwaarden Leaseplan

Overwerk
Ma t/m vr tussen 7.00 en 18.00 uur: 25%
Ma t/m vr tussen 18.00 en 24.00 uur: 40%