“Specialistische kennis en inzicht cruciaal bij coaching”

Als het niet lekker loopt op het werk, heeft iedereen daar last van en vraagt zich af: waarom loopt het niet? Dat er sprake is van autisme kan dan veel verklaren. Het kan een nieuw beginpunt in de werkrelatie zijn.

Kelly Woldhuis, HR Business Partner bij Aramco: “Specialistische begeleiding is bij autisme cruciaal. Als er geen specifieke kennis aanwezig is, komt er snel ruis op de lijn. Bovendien voelt een medewerker zich veiliger bij iemand die begrijpt wat er aan de hand is en gedragingen kan verklaren. Daarom hebben wij in overleg met Linda voor een in ASS gespecialiseerde coach gekozen.

Een diagnose autisme verandert het kader waarbinnen je als werkgever in gesprek gaat met een werknemer. Je moet anders naar het werk en de werkomgeving kijken. Voor die tijd kan er van alles zijn voorgevallen waar de medewerker onder lijdt en waar de relatie met collega’s en leidinggevenden door verstoord raakt. Als je weet hoe het autisme een rol speelt, kun je negatieve ervaringen in een ander licht plaatsen. Dat kan voor iedereen een opluchting zijn.

Het effect van autisme op de werkrelatie

Het zou goed zijn als managers – HR en in het algemeen – meer kennis hebben over wat autisme inhoudt en hoe het een werkrelatie beïnvloedt. Dat ze leren door de ogen van iemand met ASS te kijken en dan inzien hoe verschillend situaties kunnen worden geïnterpreteerd. Met meer kennis en een meer open, inclusieve cultuur op de werkvloer kunnen we voorkomen dat een medewerker met ASS uitvalt.

Dat levert je als werkgever belangrijke voordelen op. Specifieke kennis en talenten blijven voor het bedrijf behouden en de hoge kosten van langdurig ziekteverzuim en re-integratie blijven bespaard. Ben je als werkgever bereid moeite te doen voor iemand met ASS, dan ben je bovendien verzekerd van een medewerker die uitblinkt in loyaliteit, hard werken en focus houden, die werktijd alleen besteedt aan werk en die afspraken nakomt. Want dat zijn óók kenmerken van autisme.

Bij medewerkers met ASS is een gespecialiseerde coach cruciaal. Niet duurder dan andere coaches, maar hun kennis van zaken maakt alle verschil.”

Gespecialiseerde coach maakt verschil

Heb je een medewerker met ASS die ziek thuis zit, dan raad ik een gespecialiseerde coach aan. Linda kwam zelf met AutiTalent. Wij hebben toen nog bij twee andere re-integratiebureau’s offerte aangevraagd, maar na het kennismakingsgesprek koos zij resoluut voor de coach van AutiTalent.

Het proces verliep heel constructief. Er was goed overleg over het trajectplan, de communicatie ging soepel en toen we het eindrapport voor het UWV eerder nodig hadden dan gepland, was dat geen enkel probleem.

Linda gaf op haar beurt aan, dat zij heel blij was dat haar coach haar begreep. Dat zij met haar de juiste stappen kon zetten om haar mogelijkheden helder te krijgen. In gesprek gaan, kijken waar de schoen wringt, oplossingen zoeken; daar kun je geen ruis bij gebruiken. Daarom is een in ASS gespecialiseerde coach bij medewerkers met autisme cruciaal. Niet duurder dan andere coaches, maar hun kennis van zaken maakt alle verschil!”

Medewerker Linda aan het woord:

Linda werkte bij Aramco. Ze viel uit met een burn-out. “Een halfjaar na mijn ziekmelding kreeg ik de diagnose autisme. Ik ben best slim, maar bepaalde dingen kon ik maar niet veranderen of verbeteren bij mezelf. Daar bleef ik tegenaan lopen. De diagnose was een nieuw gegeven. Het zet alles in een ander daglicht, ook mijn werk.

Ik heb een HBO-studie personeel en arbeid gedaan. Bij werkgevers maakte ik altijd een vliegende start, maar na een paar jaar veranderde dat. Ik wilde de belangen van medewerkers en organisaties eerlijk op elkaar afstemmen, maar liep soms tegen politiek aan. Daar kon ik niet tegen. Dan zat mijn rechtvaardigheidsgevoel en rechtlijnigheid in de weg. Dat heb ik altijd gehad, maar de volwassen wereld verwacht iets anders van me. Ik wist alleen niet wat. Het zette me altijd in een adrenalinestand. Ik hield vol op pure doorzettingskracht. Nu snap ik dat dát juist tot mijn burn-out heeft geleid.

Re-integratie met ASS-expertise

Bij Aramco adviseerde ik het management en de directie. Geen kantoor alleen, veel inloop, veel telefoon en email, veel politiek, héél veel vergaderen. Ik hield vol totdat ik niets meer voelde. Signalen drongen niet meer door. Ik was heel goed geworden in het negeren van dingen die ik eigenlijk heel serieus moest nemen. Ook privé liep het niet. En toen was het op een dag op. Totaal uitgeput. Burn-out.

Tijdens mijn burn-out ontdekte ik dat ik autisme heb. Omdat ik zelf nog zo veel moest ontdekken, ging re-integratie niet werken met iemand die niet weet waar het over gaat.”

Mijn eerste jaar ziekteverlof werd ik begeleid vanuit de Arbodienst. Vanaf het tweede jaar gingen we kijken naar re-integratie. Ik wilde graag een bureau met verstand van autisme. Ik had nog maar kort mijn diagnose en moest nog zo veel ontdekken. Op autismeforums las ik verhalen van mensen die ook telkens tegen dingen aanliepen die ze niet konden verklaren. Ik herkende er veel in en begreep toen dat re-integratie niet ging werken met iemand die niet weet waar het over gaat. Gelukkig zag mijn werkgever dat ook in. Zo kwam AutiTalent erbij.

Verlies van mogelijkheden verwerken

In de sessies met mijn AutiTalent coach Sheila was er een goede mix van verwerking enerzijds en een praktische aanpak anderzijds. Autisme is een pervasieve stoornis, dus het grijpt in op alle aspecten van je leven. Bij Sheila kon ik mijn verhaal kwijt. Ook was er ruimte om het verlies van mogelijkheden te verwerken. Want dat werd duidelijk: terug naar waar ik vandaan kwam, was geen optie. Wat dan wel? Wat heb ik nodig om goed te kunnen werken? Met Sheila’s hulp kreeg ik daar inzicht in.
Ik heb structuur nodig: duidelijke opdrachten, duidelijke deadlines. Ik heb moeite met werk waarvoor ik geen motivatie voel. Langzamer dan een ander ben ik niet. Integendeel: zit ik op het goede spoor, dan ga ik supersnel. Dan heb ik graag een krappe deadline om me aan de slag te houden.

Maar iedereen is anders, ook mensen met autisme. Het is een individuele ontdekkingsreis. Dat label is niet zo belangrijk. Iedereen wil immers werk dat bij hem past. Maar het label heeft mij wel de handvatten gegeven voor het gesprek met mijn werkgever. Die stond er voor open om te leren wat autisme betekent. Zo werd het traject een ervaring waarmee ik kan afsluiten wat niet werkt en me kan gaan richten op wat wél werkt.”

Andere verhalen