Wie behoren er tot de SROI doelgroep en hoe vind je ze?

SROI, oftewel Social Return On Investment, is een waardevol initiatief dat de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevordert. In dit artikel ontdek je wie tot de SROI doelgroep behoort en hoe je hun potentieel optimaal benut. We nemen mensen met autisme als voorbeeld van onbenut potentieel en bespreken hoe je SROI medewerkers kunt inzetten met behulp van gespecialiseerde bureaus.

Wat is SROI?

SROI staat voor Social Return On Investment en heeft als doel om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergoten. SROI is opgenomen als contractvoorwaarde bij inkopen en aanbestedingen door (semi-)publieke organisaties. Het leidt ertoe dat de investeringen die deze organisaties doen ook een concrete sociale winst opleveren, doordat opdrachtnemers worden verplicht om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Wie behoren er tot de SROI doelgroep?

SROI is gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Nederland vallen ongeveer 1 miljoen mensen onder deze doelgroep. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeite om een reguliere baan te vinden of uit te voeren. Om (weer) toe te treden tot de arbeidsmarkt en om hun baan te behouden, hebben zij extra hulp nodig. De redenen hiervoor zijn divers: bijvoorbeeld een gebrek aan opleiding of werkervaring, een chronische ziekte of een beperking. Vaak hebben deze mensen een grote wil om te werken en onder hen zijn zeer getalenteerde werknemers in de dop. Daarom spreken wij liever van onbenut potentieel in plaats van afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking.

Onbenut potentieel: medewerkers met autisme als voorbeeld

Laten we een specifieke doelgroep als voorbeeld nemen: mensen met autisme. Door allerlei omstandigheden hebben mensen met autisme ongewild geen werk. Of ze hebben wel werk, maar lopen daarin vast. Vaak doordat ze niet begrepen worden. Of ze het moeilijk vinden om aan te geven wat ze nodig hebben. En dat terwijl ze over bijzondere talenten beschikken waar veel organisaties naar op zoek zijn en van kunnen profiteren. Oftewel: onbenut potentieel!

Inzetten van een SROI doelgroep

Het inzetten van dit onbenut arbeidspotentieel is een goede zet. Ben jij de opdrachtgever in een aanbesteding waarin SROI een verplichting is? Dan kan het vinden en behouden van een SROI invulling een flinke klus zijn. Het is een goede optie om het vinden en begeleiden van SROI medewerkers uit te besteden aan een gespecialiseerd bureau. Bureaus hanteren verschillende aanpakken: stage- of opleidingsplaatsen bieden, aanbieden van mensen uit de sociale werkvoorziening, of detacheren van de SROI doelgroep. Detacheren is ons inziens een slimme aanpak, omdat de kans biedt kennis te maken met de aanpak en de doelgroep van het bureau. Het beperkt het risico als aannemend bedrijf, en de salarisadministratie wordt uit handen genomen.

Welke SROI doelgroep is het meest geschikt?

Welke SROI doelgroep het meest geschikt is, ligt aan het soort opdracht. SROI is maatwerk. Een gespecialiseerd bureau gaat met jou in gesprek en kijkt mee met de beste oplossing voor je SROI verplichting. De beste oplossing is er een die niet alleen voldoet aan de eisen, maar ook meerwaarde creëert. Iemand waar het team écht voor warmloopt, omdat de medewerker bijvoorbeeld inzichten brengt waar niemand eerder aan had gedacht, of die zich extreem goed en lang kan focussen. Wij zien dat er in een kantooromgeving waarin werk nauwkeurig, analytisch of creatief moet gebeuren, mensen met autisme veel toegevoegde waarde leveren. Zo is SROI een win-win voor alle partijen.

De juiste begeleiding voor je SROI doelgroep

Kies je voor detachering via een gespecialiseerd bureau, let er dan op dat de begeleiding goed geregeld is. Sommige partijen schakelen een externe jobcoach in die weinig van de doelgroep weet. Het laatste wat je wil, is dat de medewerker en het team aan hun lot worden overgelaten. Geplaatst en veel plezier ermee! We hebben dat in de praktijk vaak zien misgaan. Daarom leveren de betere detacheringsbureaus zoals AutiTalent een begeleider inclusief in de opdracht. Wij noemen dat een relatiemanager: een aanspreekpunt die vinger aan de pols houdt en waar de medewerker en hun leidinggevenden altijd terecht kunnen.

Let op een PSO keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk. Het geeft inzicht in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Voldoet een contractpartner aan de minimaal gestelde eisen, dan krijgt zij een PSO 30+ certificaat. Behaalt een partner het hoogste prestatieniveau (trede 3), dan heb je te maken met een koploper op het gebied van arbeidsparticipatie. Steeds meer publieke en private organisaties zetten specifiek opdrachten in de markt waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Een PSO 30+ certificaat toont dit aan. Let daar dus op bij het selecteren van een SROI contractpartner.

Redenen om je SROI doelgroep via AutiTalent te werven

  • Je krijgt toegang tot een slimme, landelijke database van werkzoekenden met autisme
  • Je maakt gebruik van onze ervaring op aanbestedingstrajecten en als SROI leverancier
  • Je maakt samen met ons een vliegende start: in de meeste gevallen kunnen we binnen een maand starten met de eerste SROI doelgroep medewerkers
  • Met de inzet van talentvolle, werkfitte mensen met autisme lever je méér dan je SROI verplichting vraagt
  • Door detachering en goede begeleiding geef je veel – zoals administratie en begeleiding – uit handen
  • Je krijgt advies en een maatwerkoplossing die precies past bij de aanbesteding en jouw diensten
  • Je profiteert van ons PSO 30+ certificaat op de hoogste trede

Meer informatie ontvangen?

Lees hier meer over onze SROI dienstverlening en stel gerust je vraag aan een van onze collega’s! Wil je per mail meer informatie ontvangen over SROI, de SROI doelgroep en autisme, stuur dan een mail naar info@autitalent.nl.

Ook interessant