Banenafspraak: alles wat je moet weten als werkgever

Veel werkgevers willen een divers en inclusief personeelsbestand. En hier worden ook eisen aan gesteld door de regering. Maar vaak vliegen de termen, eisen en regelingen je om de oren. Wat houdt de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten nou eigenlijk in?
Wij leggen het je graag uit.

Wat is de banenafspraak?

Het kabinet en sociale partners hebben afgesproken dat ze voor meer banen gaan zorgen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan op deze manier (met ondersteuning) bij een gewone werkgever aan het werk. Tussen 2013 en 2026 moeten er volgens de banenafspraak 125.000 extra banen gerealiseerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid.

Wie telt er mee?

Iedereen in het doelgroepregister van UWV die gaat werken in het bedrijfsleven of bij de overheid telt mee voor de banenafspraak. Dit geldt ook als zij via een detachering- of uitzendbureau (zoals AutiTalent) aan de slag gaan. Het doelgroepregister bestaat uit mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap.

Ook mensen met autisme?

Veel mensen met autisme zijn opgenomen in het doelgroepregister. Bij AutiTalent zit je dus goed als je invulling wilt geven aan de banenafspraak. Toch roepen we ook werkgevers op om zich daar niet blind op te staren. We hebben ook veel werkzoekenden met autisme die geen doelgroepregistratie hebben en dus niet onder de banenafspraak vallen. Onder hen bevinden zich veel bijzondere talenten en loyale medewerkers, die om allerlei redenen moeilijk aan werk kunnen komen. Ook zij verdienen een plek op de arbeidsmarkt. Wij brengen je graag met hen in contact.

Wat als we de banenafspraak niet halen?

Als werkgevers niet zorgen voor de afgesproken aantallen banen van de banenafspraak, dan gaat de quotumregeling in. Die verplicht individuele werkgevers (met ongeveer 25 of meer medewerkers) om een bepaald aantal percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of in te lenen. Werkgevers die zich niet aan het quotum houden, krijgen een boete. Het bedrijfsleven heeft tot nu toe het jaarlijks vastgestelde aantal extra banen gerealiseerd. De quotumregeling geldt vanaf 2020 bij de overheid, maar de heffing ervan is opgeschort totdat er een vereenvoudiging van het systeem van de banenafspraak is ingericht.

Hoe nu verder?

De banenafspraak en quotumregeling heeft de afgelopen jaren geleid tot veel nieuwe banen, maar blijkt op enkele punten ook te complex. Daarom werkt het Kabinet aan vereenvoudiging van de wet, waarin inclusief werkgeven extra wordt beloond en het onderscheid tussen de overheid en marktsector verdwijnt. In oktober 2023 is het wetsvoorstel na de nodige vertraging door Covid-19 en twee opeenvolgende demissionaire kabinetten, ingediend bij de Tweede Kamer.

Wat kan ik doen als werkgever?

Het inzetten van onze medewerkers met autisme is een goede en eenvoudige manier om te voldoen aan de banenafspraak. AutiTalent zoekt en selecteert geschikte kandidaten, en we ontzorgen de inhurende organisatie door intensieve begeleiding van de medewerker.

Een inzet vraagt vaak om maatwerk. Daarom geven we je graag persoonlijk advies over wat jij kunt doen als werkgever. In een kennismakingsgesprek bekijken we samen wat er bij jouw organisatie past, welk soort werkzaamheden een medewerker met autisme kan uitvoeren, en hoe we daar concreet invulling aan kunnen geven.

Ook interessant